18 travnja 2014

Zaista, ovaj čovjek bijaše Sin Božji!

Kad je Isus umro, čak je i jedan zlovoljan rimski vojnik morao uskliknuti: ''Zaista, ovaj čovjek bijaše Sin Božji!''

VIDEO: Samo jedan dodir je dovoljan: Ovaj video je za sve one koji žele ozdravljenje svoje duše!

''Da te samo dotaknem i dodirnem ti haljine. Moje srce bilo bi cijelo, sve rane bi nestale...'' 


VIDEO: A On je naše bolesti ponio, naše boli na se uzeo...

''Prezren bješe, odbačen od ljudi, čovjek boli, vičan patnjama, od kog svatko lice otklanja, prezren bješe, odvrgnut. A on je naše bolesti ponio, naše je boli na se uzeo, dok smo mi držali da ga Bog bije i ponižava.

17 travnja 2014

VIDEO: Ovi psi se pomole prije večere, a zatim sve pospreme za sobom!

Ovoj Kineskinji je sigurno trebalo puno vremena i strpljenja da nauči svoje malo društvo svemu što se od njih traži, ali se definitivno isplatilo.  


8 obilježja duhovno zdrave crkve

Logično pitanje koje treba postaviti svakome tko želi slijediti Krista i želi imati zajedništvo sa članovima Njegove Crkve je: Koja su obilježja biblijski utemeljene, Duhom ispunjene i na Krista centrirane crkve?

Podijeli post